Осветителен шинопровод за товари 25-32-40А
Разпределителен шинопровод за товари 40-63А

За контакти:


БУСБАР ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ ООД
Пловдив ул.”П.Д.Петков” № 27,
тел./факс: 032/ 664-660

e-mail: busbarelektrosistemi.2006@abv.bg
Електроразпределителна шинопроводна система за 100-160-225А
Електроразпределителна шинопроводна система закрит тип за 160-800А
Шинопроводна система закрит тип за разпределение на електроенергия 800-6300А
Кабелни скари и аксесоари.